Produkt eller Tjänst?

Publicerad den 2022-03-31
Patrik Hallén


Det finns många uppfattningar om Produkt och Tjänst och vad som är vad.

En vanlig uppfattning är att Produkt kan delas in i två typer: Vara och Tjänst. Andra menar att alla tjänster är produkter, men att det även finns produkter som inte innehåller några tjänster.

Vi har som vanligt studerat flera olika källor och ska försöka reda ut begreppen. Den mest omfattande beskrivningen har vi hittat på sajten DifferenceBetween.net som tillhandahåller "Difference Between similar Terms and Objects". De erbjuder följande förklaring i korthet:


The major difference noted between the two is that a product is physical in nature and it is tangible. On the other hand, it can be seen that a service is intangible and it cannot be held therefore cannot be separated from the provider. Quality of the product is determined by the customer while the quality of a service is determined by the provider. A product can be stored for future use or sale and it can be returned to the buyer if the need arises. However, a service can be consumed the moment it is offered and cannot be stored for future use. A service cannot be returned to the service provider for any reason since it is jot tangible.

DifferenceBetween ställer upp följande kriterier som visar skillnaden mellan "produkt" och "tjänst" (illustrationen och översättningen är en tolkning från vår sida. För exakta återgivning på engelska, se länkar nedan.):Närmare studier av begreppen i källor som Nationalencyklopedin och ArchiMate ger oss delvis en annan bild.

Nationalencyklopedin

Nationalencyklopedin ger följande definitioner:

Produkt

"Något som är tillverkat av människan eller av naturen."

Tjänst

"Finns inte förrän den upplevs av kunden, och det är vanligt att produktion, leverans och konsumtion av en tjänst sker samtidigt."

Förtydligande

Ett exempel på produkter är en stol som man tillverkat i en möbelfabrik. I det fallet är produkten en vara. Men även tjänster är produkter. Till exempel är en semesterresa som säljs av ett reseföretag en produkt. 

 ArchiMate

ArchiMate är inne på samma linje som NE.se och har separata metaobjekt för "produkt" och "tjänst", samt ett metaobjekt för "kontrakt" som är relaterat till produkten.Prime Archs syn

​Prime Arch har valt att gå på NE.se och ArchiMate. NE.se har enkla och tydliga definitioner, och ArchiMate ger oss metaobjekten och relationerna. Vi kan givetvis se att DifferenceBetween har en poäng i sitt resonemang, men för att jobba med verksamhetsarkitektur så är deras uppdelning inte till någon större hjälp.

Baserat på ArchiMate ger det oss följande modell:Prime Archs definition av "Produkt":


En sammansättning av tjänster och/eller varor som levereras som en helhet till (interna eller externa) kunder, där nyttjandet reglerats i ett avtal.

Utöver de metaobjekt som beskrivits ovan har vi även lagt till "verksamhetsobjekt" som i det här fallet representerar den vara som ofta utgör en del av en produkt.

Exempel

Här är representationen av produkt en "Törstsläckare" som erbjuds av ett strandcafé.Länkar

Prime Arch

Externa källor