Simbanor på nivå 4

Publicerad den 2020-02-16
Patrik Hallén


Varken BPMN eller UML har någon specifik notation för modellering på nivå 4 utan bägge använder sin standardnotation med simbanor. Med "större" processer blir behovet av att visa utbyten av meddelanden mellan aktörer viktigare. 

Standardnotationen för en processmodell på nivå 4 i Prime Arch är värdeflödet med processteg (P41) och artefakter (I41) och vytypen kallas för PFM-1. När det finns behov av attt lägga på andra dimensioner såsom organisation och applikation används vytypen PFM-2

Prime Arch inspireras av det bästa från olika ramverk och detta har fått oss att släppa en ny vytyp: PFM-3.I denna visas organisationer som simbanor och det finns flera olika möjligheter beroende på vad man vill att modellen ska visa:Beroende på antal processteg (P41) i processen och antalet aktörer/roller (O31/O32 eller O41/O42) finns det även möjlighet att komprimera modellen på höjden eller bredden genom att placera arterfakterna (I42) i linje direkt eller under processteget (P41):

 I exemplet ovan är placering under processteget (bilden till höger) att föredra då det ger en mer "kompakt" modell i så måtto att bredd/höjd-relationen lämpar sig bättre för en skärm eller utskrift. Men det finns processer där förhållandet mellan bredd och höjd är tvärtom och man istället vill ha en modell som nyttjar bredden bättre.  

Referenser

UML-exemplet för Car Hire

BPMN-exemplet för Order Pizza