Implementeringssamverkanskarta (ImpSK)

Publicerad den 2021-08-13
Alice Båvner


En visuell beskrivning av hur målen inriktar verksamhetsutvecklingen över tid, vilka övergripande arbetsinsatser som planeras samt ansvarsfördelningen för dessa.

Användning

Implementeringssamverkanskartan ett enkelt sätt förmedla hur en målstyrd verksamhet utvecklas över tid i olika dimensioner, t ex applikation och organisation. Den används också för att navigera till underliggande implementeringsmodeller.


Tillvägagångssätt

  1. Placera ut platåer i kronologisk ordning från vänster till höger.
  2. Placera ut de objekt som är relevanta för beskrivningen.
  3. Dra de relationer som saknas.