Metaobjektens placering: Princip #2 Område och Grupp

Publicerad den 2022-05-09
Patrik Hallén


I artikeln "Principer för metaobjektens placering i ramverkshierarkin" beskrivs de bakomliggande principerna för placering av metaobjekten i ramverkshierarkin. Totalt är det sex principer varav den andra är Område och Grupp.


​Objekten på nivå 1 och 2 i kolumn 1 representeras av ”område” och ”grupp”.

Ett exempel på detta finner vi i processdimensionen:Namnsättningen av dessa metaobjekt följer samma mönster som flera processramverkanvänder, där man finner "Process Area" på nivå 1 och "Process Group" på nivå 2 (referens: Processhiearkin i olika standarder).

Denna princip har tillämpats så långt det är möjligt i alla dimensionerna. Här är ett urval som visar detta: