Matchning av en applikation mot verksamhetens behov

Publicerad den 2019-06-24
Patrik Hallén


I många verksamheter går man snabbt på en teknisk lösning för att effektivisera verksamheten: Kan vi använda Applikationen X i Processen Y?

Vanliga fallgropar är:

  • att man utvärderar applikationen mot sin nuvarande process
  • att man har kravställt genom att utforma en ny process vilket gör att få standardsystem motsvarar kraven
  • att man utvärderar fel applikation då man saknar en klar bild av vilken funktionalitet man behöver

I Prime Arch använder vi 4 olika lager för att besvara den frågan.

  1. Process
  2. Förmåga
  3. Logisk Applikation
  4. Fysisk Applikation

Processen beskriver VAD, HUR, VAR, NÄR, VEM och VILKET. Många svåra frågor som gör att man riskerar att fastna i nuläget eller beskriver ett målläge som är alldeles för specifikt för att ett standardsystem ska passa.

Verksamhetsfunktionen och förmågeflödet fokuserar enbart på VAD - vad behöver man för funktionalitet och vad är det för information som ska förädlas?

Den logiska applikationen är en spegel av verksamhetsfunktionen med syfte att sätta kraven på funktionalitet och information i ett IT-sammanhang.

Fysiska applikationer är applikationer (standardsystem) som finns på marknaden, antingen redan inköpt eller potentiell kandidat för inköp.  

Vi använder fyra olika flödesbeskrivningar för att visa hur de olika dimensionerna hänger samman:

Processer (med HUR, VEM etc) realiserar verksamhetsfunktionen (VAD det är som behöver göras). Verksamhetsfunktionen utgör grunden för omfattning och avgränsning på den applikation man tänker sig behöva och det är mot den logiska applikationen som vi matchar fysiska applikationer , både ur ett funktionellt perspektiv och ett informationsperspektiv.