Applikationsomgivningsbeskrivning (AOB)

Publicerad den 2019-05-23
Patrik Hallén


En visuell beskrivning av vilka andra objekt som en viss applikationsmodul är relaterad till. Den innehåller vanligen ett urval av omgivande objekt och relationer för att stödja en specifik analys.

Användning

Applikationsomgivningsbeskrivningen används för att analysera relationer till andra objekt. Den används också för att skapa relationer som inte ryms i andra modeller (för att undvika röriga samverkansmodeller).

Tillvägagångssätt

  1. Lägg ut en applikationsmodul i mitten av modellen.
  2. Använd EA-verktygets funktion för att ta fram de relationer och objekt som är av intresse.